Obrazovanje i edukacija odraslih
Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada propisano je da poslove s posebnim uvjetima rada mogu obavljati samo osobe koje osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjavaju i posebne uvjete u pogledu dobi života, spola, stručne osposobljenosti, zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti.

U suradnji sa našim partnerima organiziramo i pripremamo vaše radnike za stručna osposobljavanja i to:

  • Vozač viličara – električni, diesel, plinski
  • Radnik u sekundarnoj preradi drva – na blanjalici, traćnoj i kružnoj pili, brusilici, bušilici i sl.)
  • Monter skele – razni tipovi
  • Rukovatelj bagerom, budožderom, kombiniranim strojevima i sl.

Dokumenti potrebni za upis

  • Liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti
  • Svjedodžba ili diploma (posljednje) završene škole
  • Rodni list ili domovnica
  • Osobna iskaznica
  • Vozačka dozvola – za vozače viličara, budoždera i sl.

Svi dokumenti mogu se dostaviti u kopiji.