Zaštita od požara
Sustav zaštite od požara podrazumijeva planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik.

U cilju zaštite od požara poduzimaju se organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje za:
– otklanjanje opasnosti od nastanka požara,
– rano otkrivanje, obavješćivanje te sprječavanje širenja i učinkovito gašenje požara,
– sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom,
– sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara,
– utvrđivanje uzroka nastanka požara te otklanjanje njegovih posljedica.

Mi Vam nudimo sljedeće usluge:
 • Osposobljavanje za početno gašenje požara
 • Izrada Procjene ugroženosti od požara
 • Izrada Pravilnika zaštite od požara
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Izrada Plana evakuacije i spašavanja
 • Provjera ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje statičkog elektriciteta
 • Ispitivanje tipkala za isključenje u slučaju hitnosti
 • Ispitivanje sigurnosne protupanične rasvjete
 • Ispitivanja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom – Ex ispitivanja
 • Servis vatrogasnih aparata