Zaštita okoliša i briga o otpadu
Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa.

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom. Tim se Zakonom utvrđuju mjere za sprječavanje ili smanjenje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada.

Obavljamo za Vas sljedeće poslove u području zaštite okoliša i brige o otpadu:

 

  • Konzultantske usluge vođenja poslova zaštite okoliša
  • Izrada plana gospodarenja otpadom
  • izradu obrazaca i prijave u Registar onečišćenja okoliša (ROO),
  • vođenje obrazaca (ONTO obrasci, PL)
  • izrade Sustava gospodarenja otpadom,