Zaštita na radu
Zakonom o Zaštiti na radu propisan je čitav niz obveza koje je svaki poslodavac dužan ispuniti kako bi se uskladio sa propisima iz područja zaštite na radu. Propisa iz područja zaštite na radu je zaista veliki broj i većini poslodavaca, naročito malih i srednjih poslodavaca koji nemaju zaposlenog stručnjaka zaštite na radu, teško se snaći u njima.

Međutim, zakonskim propisima su propisani samo minimalni zahtjevi i svaki poslodavac može odlučiti za zaštitu i sigurnost svojih radnika, a time i za svoje poslovanje, učiniti više.

U nastavku pogledajte prilagođeni vodič kroz osnovne zakonske obveze za poslodavce, prilagođen za poslodavce koji zapošljavanju do uključivo 49 radnika, a koje su propisane Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima koji su donesene temeljem Zakona, ali naravno da Vi možete Vaš sustav zaštite zdravlja i sigurnosti na radu podići na višu razinu. A mi smo tu da Vam u tome pomognemo.

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – vodič kroz zakonske obveze za poslodavce:

1. Opće obveze poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu i Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

2. Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

3. Izrada procjene rizika

4. Osposobljavanje poslodavca i/ili ovlaštenika

5. Osposobljavanje radnika za rad na siguran način  

6. Ispitivanja radne opreme električnih instalacija

7. Ispitivanje radnog okoliša

8. Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći i postavljanje opreme za pružanje prve pomoći

9. Plan evakuacije i spašavanja, osposobljavanje osoba za provođenje vježbe i izvođenje vježbe evakuacije i spašavanja

10. Poslovi s posebnim uvjetima rada

11. Ugovaranje obavljanja medicine rada

12. Evidencije, isprave i obavijesti iz područja ZNR

13. Isticanje znakova sigurnosti i dostupnost dokumentacije radnicima