Usluge koordinatora II
Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača i to posebno  za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova.

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta je  koordinator I .

Osoba imenovana za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova je koordinator II.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II – dužan je:
1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
– kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
– kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
– dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika;
– izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište.