Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove ZNR, može obavljati sam ako ispunjava propisane uvjete ili obavljanje tih poslova može ugovoriti ugovorom o radu sa stručnjakom zaštite na radu.

Poslodavac može ugovoriti i obavljanje poslova zaštite na radu i s ovlaštenom (pravnom ili fizičkom osobom) osobom u slučaju kada zbog objektivnih i opravdanih razloga ne može te poslove obavljati sam.

Mali i srednji poslodavci najčešće ne ispunjavaju uvjete da bi poslove zaštite na radu obavljali sami i zato te poslove ugovaraju sa s ovlaštenim osobama kao što je KLEM HSE. Upravo zato su naši najčešći klijenti mali i srednji poslodavci.

Izvadak iz propisa                                                                 Zatraži ponudu