Poslovi s posebnim uvjetima rada

Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane posebne uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost

Poslodavac ne smije dopustiti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada radniku koji ne ispunjava uvjete propisane posebnim propisom…

  • Obavljanje zdravstvenih/liječničkih pregleda

Svi poslovi s posebnim uvjetima rada zahtijevaju provjeru zdravstvenog stanja i psihičke sposobnosti kroz obavljanje liječničkih pregleda, a rokovi za ponovno obavljanje liječničkog pregleda ovise o vrsti posla kojeg radnici obavljaju.

  • Upućivanje radnika na stručno osposobljavanje

Pojedini poslovi zahtijevaju stručnu spremu odgovarajućeg stupnja obrazovanja ili posebnu stručnu osposobljenost, npr. vozači teretnog motornog vozila, vozači viličara, rukovatelji dizalicama i radnim strojevima i sl.