Osposobljavanje radnika za rad na siguran način

Poslodavac je obavezan, na temelju procjene rizika, osposobiti radnike za rad na siguran način.

Radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način poslodavac je obavezan osigurati rad pod neposrednim nadzorom radnika osposobljenog za rad na siguran način, ali ne duže od 60 dana.

Osposobljavanje radnika za rad na siguran način provodi se teoretski i praktično. Teoretski dio osposobljavanja provodi stručnjak zaštite na radu, a praktični dio osposobljavanja radnika provodi ovlaštenik koji neposredno rukovodi radom osposobljavanog radnika i stručnjak zaštite na radu zadužen za osposobljavanje radnika.

Za poslove koji su procjenom rizika utvrđeni kao poslovi s malim rizicima dovoljno je provesti samo teoretsko osposobljavanje.

Izvadak iz propisa                                                                     Zatraži ponudu