Osposobljavanje poslodavca i/ili ovlaštenika

Poslodavac i/ili njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Poslodavac može provođenje zaštite na radu prenijeti u pisanom obliku na svojeg ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada, iz čega proizlazi da ovlaštenik može biti ovlašten za provođenje zaštite na radu samo za one radnike kojima je nadređen.

Ovlaštenik je radnik kojoj je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim  poslovima, dao ovlaštenja za provedbu zaštite na radu, a prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti.

Pravilnikom je propisano da je ovlaštenik obvezan svakih pet godina obnavljati osposobljavanje.

Izvadak iz propisa                                                        Zatraži ponudu