Opće obveze poslodavca u vezi s organiziranjem i provođenjem zaštite na radu i Odgovornost poslodavca za organiziranje i provođenje zaštite na radu

Zakonom o zaštiti na radu definirano je da je poslodavac fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove. Dakle, ukoliko zapošljavate već samo jednog radnika, Vi se smatrate poslodavcem i dužni ste provoditi zaštiti na radu u svojem poduzeću.

Temeljni akt iz zaštite na radu za svakog poslodavca je procjena rizika koja se izrađuje na način koji je propisan u Pravilniku o izradi procjene rizika. Procjenom rizika utvrdit će se sve radnje koje poslodavac mora ispuniti kako bi se uskladio s odredbama Zakona i tada se pristupa odrađivanju procjenom predloženih mjera.

Poslodavac je uvijek odgovoran za organizaciju i provedbu zaštite na radu u svojem poduzeću, bez obzira je li zaposlio stručnjaka zaštite na radu, prenio ovlasti za obavljanje poslova zaštite na radu na svoje ovlaštenike ili je  obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio sa za to ovlaštenom pravnom ili fizičkom osobom. Stoga je vrlo važno kome ćete povjeriti da Vam obavlja poslove zaštite na radu.

Izvadak iz propisa                                                             Zatraži ponudu