Izrada procjene rizika

Kako je već uvodno rečeno, procjena rizika je temeljni akt poslodavca iz zaštite na radu i bitno je da je procjena rizika izrađena u skladu s propisima i da su procjenom rizika obuhvaćena sva radna mjesta, odnosno svi poslovi koji se  obavljaju kod poslodavca. Kako poslodavac uvodi nove tehnologije rada, novu radnu opremu ili možda počinje obavljati i nove vrste posla koje nije obavljao prilikom izrade prve procjene rizika, tako je obvezan iznova sve nove rizike procjenjivati i prema utvrđenim rizicima osposobiti ovlaštenike i radnike za rad na siguran način.

Poslodavac je obvezan imati procjenu rizika izrađenu u pisanom ili elektroničkom obliku, koja odgovara postojećim rizicima na radu i u svezi s radom, i dostupna je radniku na mjestu rada.

Nije propisan vremenski rok kada se mora revidirati Procjena rizika, a poslodavac Procjenu rizika mora revidirati onda kada se promjene okolnosti (vrste opasnosti i štetnost i sl.) kod poslodavca i te okolnosti koje utječu na sigurnost i zdravlje radnika.

Poslodavac može procjenu rizika raditi sam ali mora u izradu procjene rizika uključiti stručnjaka ZNR ili izradu procjene rizika može povjeriti za to ovlaštenoj osobi koja se bavi poslovima ZNR. 

Izvadak iz propisa                                                     Zatraži ponudu